Travel around Thailand

เที่ยวทั่วไทย

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาไท เมื่อ พ.ศ. 1887 (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 ) หลังจากนั้นพระเจ้าแสนภูได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่แทนพระราชบิดา คือ พระเจ้าชัยสงครามซึ่งเสด็จมาประทับยังเมืองเชียงราย พร้อมทั้งนำอัฐของพระราชบิดา คือพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่เสด็จสวรรคตที่เชียงใหม่กลับมายังเมืองเชียงรายด้วย

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชื่อวัดพระธาตุเจดีย์หลวง ได้มาจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดซึ่งสูงถึง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน

เจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ประจำเมืองเชียงแสน สร้างขึ้นมาในช่วงต้นของการสร้างเมืองเชียงแสน และเป็นธรรมเนียมของการสร้างเมือง ที่จะต้องมีเจดีย์ประจำเมือง ส่วนของการก่อสร้างนั้นสร้างตามหลักการสร้างวัดตามโบราณคือ มีเจดีย์ประธานอยู่กลาง มีเจดีย์รายล้อมรอบทั้ง 4 มุม และมีพระอุโบสถอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีย์

ภายในวัดนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้ว ยังมีพระวิหารซึ่งเก่าแก่มากพังทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์ธาตุแบบต่างๆ อีก 4 องค์ โบราณสถานแห่งนี้แม้ว่าจะปรักหักพังไปมากแล้วแต่ได้รับการบูรณะอย่างดีให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองหิรัญนครเงินยางภายในสมัยอาณาจักรล้านนาไท

เจดีย์หลวง เป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังฐานสูงแปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงแสน สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.1887 ต่อมามีสภาพเก่าทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เจดีย์องค์ปัจจุบันที่เห็นอยู่ในสภาพดีนั้นเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่บนฐานเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2058

ชมพระธาตุเจดีย์หลวงศิลปะเชียงแสน

เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น.

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
โทรศัพท์: 053-777-044

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โทรศัพท์: 053-650-803

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Skip to toolbar