Travel around Thailand

เที่ยวทั่วไทย

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อ ตำบลในเวียงในปัจจุบัน ตามพงศาวดารเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ หลังจากที่พระองค์ทรงครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่า เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้าง แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2410 หลังจากที่สร้างมา 271 ปี วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านโปรดให้ซ่อมแซมครั้งใหญ่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2418 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารก็เขียนขึ้นในช่วงนี้

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นวัดที่มีลักษณะแปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ พระอุโบสถ และพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่คู่หนึ่งแห่แหนพระอุโบสถเทินไว้บนกลางลำตัว มีประตูทางเข้าออกทั้งสี่ทิศ

วัดภูมินทร์

บานประตูเป็นไม้แกะสลักลวดลายงดงามโดยฝีมือช่างล้านนาไทย บนไม้สักทองแผ่นเดียวขนาดใหญ่ ความหนาของไม้ประมาณ 4 นิ้ว ถูกแกะสลักลึกเป็น 3 ชั้น เป็นลวดลายเครือเถา และสัตว์นานาชนิด

วัดภูมินทร์

ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี และหันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ (ส่วนหลัง) ชนกัน

วัดภูมินทร์

นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เนื้อหาภาพส่วนใหญ่จะเล่าเรื่อง “คันธกุมาร” เป็นนิทานชาดกที่มุ่งสอนให้คนทำความดี ช่างวาดได้สอดแทรกภาพวิถีชีวิตของชาวน่านในอดีต วัฒนธรรมการแต่งกายโดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีที่มักนิยมนุ่งซิ่นลายน้ำไหล การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาผสมผสานในวิถีพื้นเมืองน่าน ตลอดจนถึงภาพวาดความรักใคร่ของหนุ่มสาวอันยวนใจซึ่งพ่อแม่จะอนุญาตให้หนุ่มสาวพบปะกันที่ชานบ้านในเวลาค่ำ ขณะที่หญิงสาวกำลังปั่นฝ้าย หรืออยู่ข่วง ภาพชาวพื้นเมืองซึ่งอาจจะเป็นชาวเขา “เป๊อะ” แบกของป่าบนศีรษะ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับคนเมือง

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยว มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน พระประธานสี่ทิศ)

พระอุโบสถ และพระประธานจัตุรทิศ
เป็นวัดที่สร้างพระอุโบสถ เป็นทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้ เป็นพระอุโบสถ การผสานกันอย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแบบพิเศษ การออกแบบที่สอดคล้องกันทุกจุด ฐานเจดีย์ที่อยู่ ณ ศูนย์กลางจุดตัด เป็นแกนประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยทั้ง 4 องค์ แต่ละพระพักตร์ล้วนแตกต่างกันไป สื่อถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระเจ้ากกุสันโธ โกนาคม กัสสปะ และโคตมะ ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้ ไม่ว่าขึ้นบันไดไปทางทิศไหนจะพบพระพักตร์พระพุทธรูปทุกด้าน

วัดภูมินทร์

ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน
ภาพจิตรกรรมในพระวิหารที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ “ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภาพกระซิบรักที่โด่งดัง ภาพนี้อยู่ใกล้กับประตูทิศตะวันตก มีการใช้สีแดง ฟ้าดำ น้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆ คล้ายภาพสมัยใหม่ ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายตามสถานที่ต่างๆ และบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดน่าน เช่น บนเสื้อยืด โปสการ์ด เป็นต้น

วัดภูมินทร์

ไหว้พระและทำบุญตามจิตศรัทธา
ชมความงามของพระพุทธรูป และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์)
ที่อยู่: 34/130-131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์: 054-521-118
โทรสาร: 054-521-119

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Skip to toolbar