Travel around Thailand

เที่ยวทั่วไทย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 ในสมัยพญาภูเข็ง (เจ้าปู่แข็ง) เจ้าผู้ครองนครน่าน ตามประวัติพระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดโดยเจ้าผู้ครองนครน่านอีกหลายองค์ต่อมา จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า ชื่อ หม่องยิง

ต่อมากรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523 และมีการสร้างพระพุทธมหาอุตมมงคมนันทบุรีศรีเมืองน่าน เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน (อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับวัดพญาวัด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 2) ดอยเขาน้อยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น

บริเวณด้านล่างใกล้บันไดทางขึ้นเขา มีตำหนักพระแม่กวนอิม ศาลาพระอรหันต์จี้กง ให้ประชาชนได้สักการะก่อนจะขึ้นเขาไปนมัสการองค์พระธาตุ

วัดพระธาตุเขาน้อย

องค์พระธาตุเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดพระธาตุเขาน้อย

ภายในพื้นที่วัดยังมี อุโบสถ วิหารพระเจ้าทันใจ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน และลานชมทิวทัศน์

ด้วยความที่วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนเขาสูง จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองน่านที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองน่านได้โดยรอบ บริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

นมัสการพระธาตุเก่าแก่
สักการะบูชาพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน
ชมทิวทัศน์เมืองน่านจากมุมสูง
ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือชมแสงไฟเมืองน่านยามค่ำคืน

ทุกปีจะมีงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยในเทศกาลวิสาขบูชา โดยมีคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระธาตุ ห่มผ้าห่มทิพย์ถวายพระธาตุ แห่ครัวทานขึ้นไปถวายวัด ในตอนกลางคืนจะมีการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา และมีการแข่งขันจุดบั้งไฟดอก การแข่งขันตีกลองแอว กลองปูจา ส่วนในเทศกาลออกพรรษาก็จะมีประเพณีตักตรบาตรเทโวโรหณะทุกปี โดยจำลองภาพตักบาตรตามแบบสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นภาพน่าประทับใจ

ทุกวัน เวลา 6.00 -18.00 น.

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์)
ที่อยู่: 34/130-131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์: 054-521-118
โทรสาร: 054-521-119

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Skip to toolbar