Travel around Thailand

เที่ยวทั่วไทย

ป่าชายเลนคลองโคน

สมัยก่อนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนถูกบุกรุกทำลาย เพื่อนำมาทำนากุ้งและทำประโยชน์อื่นๆ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลใกล้ชายฝั่งได้สูญเสียไป จนไม่สามารถทำการประมงชายฝั่งได้ ทำให้ประชากรในพื้นที่แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ชาวบ้านในพื้นที่โดยการนำของผู้ใหญ่ไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ (ชงค์) ได้ช่วยกันฟื้นฟูสภาพของป่าชายเลน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน ในช่วง 3 ปีแรกไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาหน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนที่นี่ จึงได้เสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ด้วยพระองค์เองในปี พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547 จนปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เกิดมีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย สามารถทำการประมงเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง ชาวบ้านบางส่วนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่น กลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร กลุ่มกระเตง (กระท่อมของชาวประมงที่ปลูกกลางทะเลเพื่อใช้เฝ้าฟาร์มหอยแครง) และเกิดเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา

การเที่ยวป่าชายเลนเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แวดล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติ ที่ป่าชายเลนคลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวจะได้ชมป่าชายเลน ให้อาหารลิงแสม ชมวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงหอยแครง หอยแมงภู่ หอยนางรม ฯลฯ สามารถไปเช้าเย็นกลับ หรือจะพักค้างคืนบนโฮมกระเตงเพื่อใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ได้

โฮมกระเตง ที่เป็นบ้านพักลักษณะโฮมสเตย์ที่ปลูกกลางทะเลท่ามกลางฟาร์มหอย

ชมป่าชายเลน (โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ)
ชมและให้อาหารลิงแสม ชมปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูลม
ชมและสัมผัสการขับเรือบนเลน ถีบกระดานเลน
ชมการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยแครงด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชมการดักเคยหรือช้อนเคยตามชายฝั่ง (เพื่อเอามาทำกะปิตาดำคลองโคน)
ชมการลอยอวนจับปลากระบอก และล้อมกล่ำปลาดุก (ตอนน้ำแห้ง)
นั่งเรือชมนกยามค่ำคืน
นั่งเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
* กิจกรรมแล้วแต่สถานที่พัก

ปัจจุบันชาวบ้านที่คลองโคลนเปิดบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก หรือที่เรียกว่า โฮมสเตย์ หลายแห่ง เช่น

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน / ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์
ที่อยู่ 1/3 ม.3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้ใหญ่ไพบูลย์ (ชงค์) รัตนพงศ์ธระ โทรศัพท์ 0-3473-1188, 0-3473-1198
คุณพิร์นิธิ (เชษฐ์) รัตนพงศ์ธระ โทรศัพท์ 08-6177-7942
คุณศรัญญา รัตนพงศ์ธระ โทรศัพท์ 08-9746-8803
เว็บไซต์ www.klongkhonemangrove.com, www.phuyaichonghomestay.9nha.com

โฮมกระเตงชาวเล
ที่อยู่ 124/2 หมู่ 7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
คุณวชิรพงษ์ ขวัญอ่อนวีระกุล
มือถือ 081-941-9152, 087-828-5420, 034-731-221
อีเมล์ pattra_9955@hotmail.com
เว็บไซต์ www.homekrateng.com

บ้านคลองโคน รีสอร์ท
ที่อยู่ 59/7 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 081-809-9649, 089-764-3001
โทรสาร 02-422-3298

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Skip to toolbar